Programımız öğrencilerimizi iş hayatında ihtiyaç duydukları İngilizce iletişim ve yazma becerilerini geliştirmek amaçlı hazırlanmıştır.

Programımız öğrencilerimizi iş hayatında ihtiyaç duydukları İngilizce iletişim ve yazma becerilerini geliştirmek amaçlı hazırlanmıştır. Turızm(Acenta, otelcilik konularında ayrı eğitim verilmektedir) Tıp, (Doktor ve  hemşireler için ayrı eğitim içerikleri ),mühendislik, havacılık, tarım, sekreterlik, hukuk, dış ticaret, finans,..  meslekleri konusunda eğitim verebilmekteyiz.

» Dersler, öğrencilerimizin mesleklerine göre iş hayatlarında en çok ihtiyaç duydukları konulara yoğunlaşmaktadır.
» Öğrencilerimizin, mesleklerinde karşılaştıkları genel terminolojiye hakim olmaları sağlanarak, bu bilgileri etkin olarak kullanmaları için pratik ağırlıklı eğitim verilmektedir.
» Program boyunca meslekleri ile ilgili terim, kavram ve temel iletişim becerilerinin tümü öğrencilerimize kazandırılmaktadır.